Drömläge för fisketur

Tänk dig en sjö som träffas av morgonsolens strålar. Diset lättar, vinden är svag och från fjärran hörs ljud av sjöfågel. Mitt ute på sjön sitter en man med fiskespö i en roddbåt… Så är det på Sundviks Gård i Värmland.

Se hela reportaget här!