Bo på Lantgårds hållbarhetspolicy

Bo på Lantgård har en policy som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete.  Den är vägledande för hela Bo på Lantgård och alla som arbetar på uppdrag av oss. Vi är en riksförening och policyn är fastställd av föreningens styrelse.
Vi skall vara en aktör för en hållbar turistisk utveckling i Sverige samtidigt som vi tar ett miljövänligt och socialt ansvar i allt vi gör. Alla som arbetar inom, eller på uppdrag av, Bo på Lantgård har ett ansvar att:

Aktivt bidra till en hållbar turistisk utveckling i samhället

 • • Vi vill värna, påverka och driva opinion i frågor som främjar en hållbar natur- och kulturturism i Sverige.
 • • Vi utvecklar vår roll som en positiv kraft för landsbygden där vi verkar och på så sätt bidra till att hela Sverige lever.
 • • Vi står för en inkluderande turism som välkomnar alla.

 

Möjliggöra för medlemmar och gäster att upptäcka Sverige hållbart

 • • Med kunskap och erbjudanden inspirerar vi medlemmar och gäster att göra hållbara val.
 • • Vi respekterar och värnar om gårdens särdrag och förutsättningar för lokala natur- och kulturvärden.
 • • Utifrån gårdens förutsättningar ger vi gäster inblick i lokal, hållbar produktion inom de gröna näringarna (mat, energi, biologisk mångfald mm).

 

Ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning

 • • Gott värdskap är viktigt för oss och vi strävar efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
 • • Våra gårdar är goda grannar i de samhällen och omgivningar som man verkar i.
 • • Det gäller att ständigt minska vår egen och våra gästers miljöpåverkan, framför allt med fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.
 • • Vi säkerställer goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
 • • Vi ska göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
 • • Vi följer alltid gällande lagar och regler

Cookies är små filer som lagras i din webbläsare. Vi använder cookies och liknande tekniker för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Du ger ditt samtycke när du fortsätter att använda vår webbplats.