Bokningsvillkor säsong 2024

Bo på Lantgård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resande, sammankomster, matservering och boendeverksamhet. Vi reserverar oss för ändringar i dessa bokningsregler om nya påbud/rekommendationer införs av myndigheterna.

Allmänna villkor – bokning av stuga eller lägenhet

Standard: Alla hus, rum och lägenheter under Bo på Lantgård är unika och lever upp till föreningens högt ställda minimikrav. Varje gård är självständig, men nedanstående regler gäller för samtliga gårdar om inget annat överenskommits mellan gäst och värd. Klassningen hjälper gästen att förstå vilken standard som kan förväntas.

Ett fritidshus skiljer sig ofta från ett vanligt hem. Inredningen kan bestå av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få. Sovrummen är ofta små och avdelas inte alltid med dörr. Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att det tar något längre tid om flera skall duscha. Det är bra att fråga om detaljer i boendet redan vid bokningen.

Naturen: I och omkring semesterhus kan man sommartid räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter. Värden kan inte göras ansvarig för eventuell spindelväv inomhus eller myror på hustomten. Vid större insektsangrepp måste värden omedelbart meddelas, så att felet kan avhjälpas. Värden kan inte heller göras ansvarig för aktiviteter utanför tomtgränsen som vägarbeten eller liknande.

Bokningsinformation

För att boka ett boende, eller få mer information om detsamma, kontaktas värden direkt. Kontaktuppgifter finns på varje gårdsannons. Värdarna inom Bo på Lantgård är skyldiga att se till att:

skicka en skriftlig bekräftelse på bokningen.

beskrivningen på stugan/lägenheten stämmer överens med verkligheten. Föreningen ansvarar inte för ev löften som värden eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt med gästen (om detta skulle förekomma, be om skriftlig bekräftelse).

Gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.

Stugan/lägenheten disponeras från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat har avtalats.

Om gästen inte är nöjd med stugan/lägenheten, skall värden i första hand informeras. Läs mer om detta nedan.

När blir bokningen bindande?
Både gästen och värden är bundna vid hyresavtalet efter att värden har bekräftat bokningen och gästen har betalat in bokningsavgiften (eller hela hyran).

När skall betalning ske?
Vid bokning av enstaka dygn betalas oftast hela summan vid ankomst både för Självhushåll och B&B. För flera dygn och veckobokning gäller följande.   Vid bokning tidigare än 30 dagar i förväg betalas en bokningsavgift på mellan 500 och 1000 kronor/vecka.

Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att värden sänt bekräftelsen. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Vid bokning senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

Om betalning inte sker  i tid?
Om bokningsavgiften inte kommit värden tillhanda i tid, har värden rätt att stryka bokningen. Om gästen missar att betala hyran, uppfattas detta som en avbokning från gästens sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller vid avbokning?

Avbokning skall göras muntligt eller skriftligt till den kontakt, som tog emot bokningen. Avbokningen anses inte som giltig, om den görs till någon annan person eller skickas till stugan/lägenheten.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behövs endast bokningsavgiften betalas.

Vid avbokning 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste 90% av hyran betalas.

Om gästen redan hunnit betala mer än vad som erfordras, returneras omedelbart överskjutande belopp av den som tagit emot betalningen.

Bokningsavgiften gäller även som avbeställningsskydd, under följande förutsättningar (som inte får ha varit kända vid bokningstillfället):

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat gästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär

Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

Att någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll inträffar, som gästen inte kunde förutsett vid bokningen och som medför att det inte är rimligt att begära att gästen skall stå fast vid bokningen, tex omfattande eldsvåda eller översvämning av bostaden.

Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Tillsvidare gäller ett positivt Covidtest som förhinder. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften återbetalas inte vid avbokning.

Gästens rättigheter?

Om värden inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, har gästen rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan gästen kräva värden på en sänkning av hyran. Ev. klagomål bör framföras till värden snarast möjligt, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas omgående, för att värden skall ha möjlighet att rätta till det. Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och värden måste godta den personen om värden  inte har särskilda skäl att vägra. Gården måste i så fall meddelas före tillträdesdagen och en ombokningsavgift tas ut på 250 kronor.

Gästens skyldigheter?

Stugan/lägenheten måste vårdas väl och angivna ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller måste följas. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att någon annan i sällskapet varit vårdslös. Borttappad nyckel ersätts av gästen med minst 200 kronor.

Stugan/lägenheten får inte användas till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och fler personer får ej övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad som uppgavs vid bokningen. Efter överenskommelse med värden och om myndighetens tillstånd finns kan ytterligare personer än stugan/lägenheten är annonserad för övernatta, men värden har då rätt att ta ut en extra avgift för dessa.

B&B: Städning ingår i hyran. Även frukost, sängkläder och handdukar ingår.

Självhushåll: Hyresgästen medtager eget sänglinne eller hyr av värden. Gästen städar även själv. Hos vissa gårdsvärdar deponeras en avgift vid ankomsten som återfås vid avresan. Om städningen är bristfällig behålls avgiften. I de fall ingen avgift deponeras har värden rätt att efterdebitera den faktiska kostnaden för städning, dock minst 500 kronor.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Både gästen och värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som ingen kunnat förutse eller påverka. Värden är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad som betalats, efter avdrag för den nytta gästen haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om parterna inte kommer överens?

Meddela eventuella klagomål till värden direkt. Tänk på att möjligheterna att få rättelse kan minska vid dröjsmål med klagomål. Om parterna inte kommer överens, kan gästen vända sig skriftligen till Bo på Lantgårds Servicekontor på info@bopalantgard.se. De ser över och åtgärdar ifall gården ej lever upp till sin ax-klassning och föreningens krav. Är gästen fortfarande inte nöjd, kan gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Vi reserverar oss för tryckfel på denna sida eller enskilda värdars information.

Cookies är små filer som lagras i din webbläsare. Vi använder cookies och liknande tekniker för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Du ger ditt samtycke när du fortsätter att använda vår webbplats.