Allmänna villkor – bokning stuga eller lägenhet

Standard: Alla hus, rum och lägenheter under Bo på Lantgård är unika och lever upp till föreningens högt ställda minimikrav. Varje gård är sin egen men nedanstående regler gäller om inget annat överenskommitsKlassningen hjälper dig se vilken standard du kan förvänta dig. Ett fritidshus skiljer sig ofta från ditt vanliga hem. Inredningen kan bestå av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få. Sovrummen är ofta små och avdelas inte alltid med dörr. Varmvattenberedare kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att man måste vänta något om flera skall duscha. Det är bra om du frågar om detaljer i boendet redan när du bokar.

Naturen: I och omkring semesterhus kan man sommartid räkna med viss förekomst av flugor, getingar och andra insekter. Värden kan inte göras ansvarig för eventuell spindelväv inomhus eller myror på hustomten. Vid större insektsangrepp måste värden omedelbart meddelas, så att felet kan avhjälpas. Värden kan inte heller göras ansvarig för aktiviteter utanför tomtgränsen som vägarbeten eller liknande.

Bokningsinformation

När du vill boka ett boende, eller få mer information, är du välkommen att höra av dig direkt till gårds värden. Se kontaktuppgifter på varje gårdsannons på denna sida. Uthyrarna inom Bo på Lantgård är skyldiga att se till att:

du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Föreningen ansvarar inte för löften som värden eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig (försök att få sådant på papper för säkerhets skull).

du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.

du får disponera stugan/lägenheten från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 12 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det i första hand värden du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och värden är bundna vid hyresavtalet så snart värden bekräftat bokningen och du betalat bokningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?
Vid bokning enstaka dygn betalas oftast hela summan vid ankomst både för Självhushåll och Rum & Frukost. För flera dygn och veckobokning gäller följande:

Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg betalar du en bokningsavgift på mellan 500 och 1000 kronor/vecka.

Bokningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att värden sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från boknings tillfället.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har värden rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten.

Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än bokningsavgiften.

Om du avbokar 30 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

Om värden lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, får du tillbaka det belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för bokningsavgiften.

Bokningsavgiften gäller även som avbeställnings skydd, under följande förutsättningar (som inte får ha varit kända när du bokade):

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär

Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

Att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, tex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften återbetalas inte vid avbokning.

Vad har jag för rättigheter?
Om värden inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du av värden begära en sänkning av hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till värden snarast möjligt, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och värden måste godta den personen om han/hon inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela gården före tillträdesdagen och en ombokningsavgift tas ut på 250 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen med minst 200 kronor
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Efter överenskommelse med värden och om myndighetens tillstånd finns kan ytterligare personer än stugan/lägenheten är annonserad för övernatta, men värden har då rätt att ta ut en extra avgift för dessa.

Rum & Frukost: Städning ingår i hyran. Även frukost, sängkläder och handdukar ingår.

Självhushåll: Hyresgästen medtager eget sänglinne eller hyr av värden. Gästen städar även själv. Hos vissa gårdsvärdar deponeras en avgift vid ankomsten som återfås vid avresan. Om städningen är bristfällig behålls avgiften. I de fall ingen avgift deponeras har värden rätt att efterdebitera den faktiska kostnaden för städning, dock minst 300 kronor

Krig, naturkatastrofer, strejker mm
Både gästen och värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som ingen kunnat förutse eller påverka. Värden är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till värden med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om ni inte kommer överens, kan du vända dig skriftligen till Bo på Lantgårds Servicekontor som ser över och åtgärdar ifall gården ej lever upp till sin ax-klassning och föreningens krav. Är du fortfarande inte nöjd bör du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Vi reserverar oss för tryckfel på denna sida eller enskilda värdars information.